Gå til hovedinnhold
VISUELL IDENTITET

Typografi

Typografien er en essensiell del av Enturs identitet og brukergrensesnitt for å sikre god lesbarhet og skape gode brukeropplevelser.

Primærfonten til Entur heter Nationale. Nationale er en moderne og geometrisk skrifttype med meget god lesbarhert både digitalt og på trykk. Nationale brukes til alle typografiske nivåer; både til titler, ingress og i løpende brødtekst. Fonten brukes kun i to vekter, medium og demibold (inkludert kursiver) på digitale flater.

Nationale Medium
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Nationale Medium Normal
Weight: 500
Style: normal
Nationale Medium Italic
Weight: 500
Style: italic
Nationale DemiBold
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Nationale DemiBold Normal
Weight: 600
Style: normal
Nationale DemiBold Italic
Weight: 600
Style: italic

Lisens

Nationale er lisensbelagt, og brukes dermed normalt kun av designere. Derfor skal de aller fleste bruke støttefonten Arial, som er en systemfont som støttes av alle operativsystemer. For å installere Nationale på din datamaskin, trenger du en lisens. Entur har selv noen lisenser, men alle samarbeidspartnere må ha egen lisens. Fonten kan kjøpes direkte hos Playtype her.