Gå til hovedinnhold
UNIVERSELL UTFORMING

Universell utforming

Universell utforming er et lovkrav for alle våre applikasjoner. Samtidig er det en selvfølge, da vi ønsker å tilby våre tjenester til flest mulig.

Universelt utformede løsninger sikrer at flest mulig forstår og kan bruke dem.

Alle produkter som vi leverer ut til noen som helst slags sluttbruker, skal oppfylle de grunnleggende kravene til universell utforming. Lovverket er tydelig på hvilke krav som må innfris, og at det gjelder alt vi leverer.

Retningslinjer for å sikre universell utforming

Alle team bør ha som mål å alltid ha en eller to prioriterte oppgaver som går på enten:

  • Forbedring av Voice-over, skalering av tekst, språkstøtte og annen funksjonalitet som er spesielt tilpasset ulike brukergrupper.
  • Designforbedringer som tydeligere grafisk utforming, bedre tekster - eller en iterasjon som resulterer i en bedre og mer universell måte å løse et problem på.

Tips til verktøy

Rediger denne siden på Bitbucket