Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Radioknapper

Radioknapper brukes for å velge mellom flere verdier i et skjema.

Velg din hjemby

Komponenter

Radio

NavnTypePåkrevd?Beskrivelse
classNamestring

Ekstra klassenavn

childrenReactNode

Label til radio-button. Vises ved høyre side.

valuestring

Verdien til radioknappen

<Radio /> brukes når man har to eller flere motstridende valg å velge mellom. Må brukes inni en <RadioGroup />.

RadioGroup

NavnTypePåkrevd?Beskrivelse
namestring

Navnet til radiogruppen.

labelstring

Overskrift over radiogruppen

valuestring

Verdien til den valgte radioknappen

childrenReactNode

Radioknappene sendes inn som children

onChange(e: ChangeEvent<Element>) => void

En callback som blir kalles hver gang en radioknapp klikkes på

<RadioGroup /> lar deg gruppere flere radio buttons under en overskrift. Du kan spesifisere valgt verdi via value-propen, og lytte på endringer med onChange på toppnivå.

name-propen blir propagert ned til hver av <Radio />-elementene, så du slipper å gjøre dette manuelt.

Retningslinjer

Du må minst ha to valg å velge mellom når du skal bruke radioknapper, og de må også være motstridende (du skal ikke kunne velge begge). Om du bare har ett valg, eller om man skal kunne velge flere valg, anbefaler vi å bruke checkboxes eller toggle switches.

Om du har mange valg, vurder om det kan være enklere for brukeren å bruke en dropdown-komponent istedenfor.