Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

MultiSelect

Multiselect lar deg velge mellom mange valg

  Komponenter

  NavnTypePåkrevd?Beskrivelse
  itemsPotentiallyAsyncDropdownItemType

  Tilgjengelige valg i MultiSelect

  labelstring

  Beskrivende tekst som forklarer feltet

  variant"success" | "info" | "warning" | "error"

  Hvilken valideringsvariant som gjelder

  feedbackstring

  Valideringsmelding, brukes sammen med variant

  prependReactNode

  Tekst eller ikon som kommer før MultiSelect

  disabledboolean

  Deaktiver dropdownen

  readOnlyboolean

  Setter dropdownen i read-only modus

  placeholderstring

  Placeholder-tekst når ingenting er satt

  loadingTextstring

  En tekst som beskriver hva som skjer når man venter på items

  onChange((e: any) => void)

  Callback når brukeren endrer valg

  selectOnTabboolean

  Lar brukeren velge ved å “tæbbe” seg ut av komponenten

  openOnFocusboolean

  Om man skal vise items ved fokusering av input-feltet, før man skriver inn noe

  debounceTimeoutnumber

  Antall millisekunder man venter før man kaller en potensiell items-funksjon

  classNamestring

  Ekstra klassenavn

  listStyle{ [key: string]: any; }

  Styling som sendes ned til MultiSelect-lista

  selectedItemsNormalizedDropdownItemType[]
  initialSelectedItemsNormalizedDropdownItemType[]
  defaultSelectedItemsNormalizedDropdownItemType[]
  itemToString((item: NormalizedDropdownItemType) => string)
  getA11yRemovalMessage((options: A11yRemovalMessage<NormalizedDropdownItemType>) => string)
  stateReducer((state: UseMultipleSelectionState<NormalizedDropdownItemType>, actionAndChanges: UseMultipleSelectionStateChangeOptions<NormalizedDropdownItemType>) => UseMultipleSelectionState<NormalizedDropdownItemType>)
  activeIndexnumber
  initialActiveIndexnumber
  defaultActiveIndexnumber
  onActiveIndexChange((changes: UseMultipleSelectionStateChange<NormalizedDropdownItemType>) => void)
  onSelectedItemsChange((changes: UseMultipleSelectionStateChange<NormalizedDropdownItemType>) => void)
  onStateChange((changes: UseMultipleSelectionStateChange<NormalizedDropdownItemType>) => void)
  keyNavigationNextstring
  keyNavigationPreviousstring
  environmentEnvironment

  MultiSelect inkludering props som er tilgjengelig via downshift. Les om disse her https://github.com/downshift-js/downshift/tree/master/src/hooks/useSelect#advanced-props.