Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Multi select

npmv3.0.8

MultiSelect lar deg velge mellom mange valg

Komponenter

MultiSelect

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
itemsPotentiallyAsyncDropdownItemType & NormalizedDropdownItemType[]

Tilgjengelige valg i MultiSelect

itemsSelectedLabel((selectedItems: NormalizedDropdownItemType[], numberOfItems?: number ) => string) items => SelectedItemsLabel(items)

Tekst som vises i boksen når elementer er valgt

labelstring

Beskrivende tekst som forklarer feltet

variantVariantType

Hvilken valideringsvariant som gjelder

feedbackstring

Valideringsmelding, brukes sammen med variant

prependReactNode

Tekst eller ikon som kommer før MultiSelect

disabledboolean

Deaktiver dropdownen

readOnlyboolean false

Setter dropdownen i read-only modus

placeholderstring

Placeholder-tekst når ingenting er satt

loadingTextstring

En tekst som beskriver hva som skjer når man venter på items

onChange((e: any) => void) () => undefined

Callback når brukeren endrer valg

openOnFocusboolean false

Om man skal vise items ved fokusering av input-feltet, før man skriver inn noe

classNamestring

Ekstra klassenavn

listStyle{ [key: string]: any; }

Styling som sendes ned til MultiSelect-lista

debounceTimeoutnumber 250

Antall millisekunder man venter før man kaller en potensiell items-funksjon

clearableboolean false

Om man skal ha muliget for å nullstille Dropdownen

loadingboolean false
styleCSSProperties
initialSelectedItemsNormalizedDropdownItemType[] []

MultiSelect inkludering props som er tilgjengelig via downshift. Les om disse her https://github.com/downshift-js/downshift/tree/master/src/hooks/useSelect#advanced-props.

Rediger denne siden på Bitbucket