Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

File upload

npmv0.3.23

FileUpload en komponent for å ta imot filer fra brukeren.

Dra fil eller klikk for å laste opp

Komponenter

FileUpload

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
acceptstring | string[]

Hvilken filtyper som skal aksepteres

minSizenumber

Minste filstørrelse

maxSizenumber

Største filstørrelse

preventDropOnDocumentany
noClickany
noKeyboardany
noDragany
noDragEventsBubblingany
disabledany
onDrop(<T extends File>(acceptedFiles: T[], fileRejections: FileRejection[], event: DropEvent) => void) | (<T extends File>(acceptedFiles: T[], fileRejections: FileRejection[], event: DropEvent) => void)

Callback for når en fil legges til

onDropAcceptedany
onDropRejectedany
getFilesFromEventany
onFileDialogCancelany
successTextstring Opplasting fullført

Tekst som vises ved fullført opplasting

errorTextstring Feil ved opplasting av fil

Tekst som vises om opplasting feilet

standbyTextstring Dra fil eller klikk for å laste opp

Tekst som vises før man laster opp noe

errorUploadboolean false

Boolean for hvis opplastingen feiler.

onDelete(file: File) => voidfile => console.log(file)

Callback for når en fil slettes fra lista

filesFile[][]

Filene som er aktive i komponenten

labelstring

Beskrivende tekst som forklarer feltet

Bygger på react-dropzone, og vil spre props for den. Les mer om disse her: https://react-dropzone.js.org/#src

Komponenten har ingen validering eller forkasting av potensielt skadelige filer. Dette er noe brukeren selv må stå for. Dette kan forenkles litt ved å bruke accept propen, som begrenser hvilke filtyper som vil aksepteres.

Les mer på OWASP-artikkelen om filopplasting.

Rediger denne siden på Bitbucket