Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

File upload

npmv0.3.39

FileUpload en komponent for å ta imot filer fra brukeren.

Komponenter

FileUpload

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
acceptstring | string[]

Hvilken filtyper som skal aksepteres

minSizenumber

Minste filstørrelse

maxSizenumber

Største filstørrelse

maxFilesnumber
preventDropOnDocumentboolean
noClickboolean
noKeyboardboolean
noDragboolean
noDragEventsBubblingboolean
disabledboolean
onDrop((<T extends File>(acceptedFiles: T[], fileRejections: FileRejection[], event: DropEvent) => void) & (<T extends File>(acceptedFiles: T[], fileRejections: FileRejection[], event: DropEvent) => void))

Callback for når en fil legges til

onDropAccepted(<T extends File>(files: T[], event: DropEvent) => void)
onDropRejected((fileRejections: FileRejection[], event: DropEvent) => void)
getFilesFromEvent((event: DropEvent) => Promise<(File | DataTransferItem)[]>)
onFileDialogCancel(() => void)
validator(<T extends File>(file: T) => FileError | FileError[] | null)
successTextstring Opplasting fullført

Tekst som vises ved fullført opplasting

errorTextstring Feil ved opplasting av fil

Tekst som vises om opplasting feilet

standbyTextstring Dra fil eller klikk for å laste opp

Tekst som vises før man laster opp noe

errorUploadboolean false

Boolean for hvis opplastingen feiler.

onDelete(file: File) => voidfile => console.log(file)

Callback for når en fil slettes fra lista

filesFile[][]

Filene som er aktive i komponenten

labelstring

Beskrivende tekst som forklarer feltet

Bygger på react-dropzone, og vil spre props for den. Les mer om disse her: https://react-dropzone.js.org/#src

Komponenten har ingen validering eller forkasting av potensielt skadelige filer. Dette er noe brukeren selv må stå for. Dette kan forenkles litt ved å bruke accept propen, som begrenser hvilke filtyper som vil aksepteres.

Les mer på OWASP-artikkelen om filopplasting.

Rediger denne siden på Bitbucket