Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Datepicker

npmv0.10.2

DatePicker og NativeDatePicker er komponenter for å velge datoer.

Komponenter

DatePicker

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
selectedDateDate null

Hva som er den valgte datoen

onChange((date: Date | [Date | null, Date | null] | null, event: SyntheticEvent<any, Event> ) => void) | ((date: Date | null, event: SyntheticEvent<any, Event>) => void)

Kalles når datoen/tiden endres

placeholderstring Velg dato

Placeholder om ingen dato er valgt

classNamestring

Ekstra klassenavn

labelstring

Label over DatePicker

feedbackstring

Varselmelding, som vil komme under DatePicker

variant"success" | "info" | "warning" | "error"

Valideringsvariant

styleCSSProperties
disableLabelAnimationboolean false

Plasserer labelen statisk på toppen av inputfeltet

prependReactNode<DateIcon />

Tekst eller ikon som kommer før inputfelter

hideCalendarButtonboolean false

Skjuler knapp for åpning av kalender

data-cyany

Komponenten vår er bygget på react-datepicker, og støtter dermed en rekke props, selv om 100% kompabilitet ikke kan garanteres. Les mer om disse her.

Den støtter også date-fns og det anbefales at datofunksjonene fra date-fns brukes. Eksempelvis addWeeks for å sette en maksgrense på én uker man kan velge datoer fra.

For deg som ønsker å støtte mobil, så eksisterer det også en NativeDatePicker. Den wrapper en input hvor type="date", som i noen sammenhenger kan være og foretrekke.

Rediger denne siden på Bitbucket