Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Travel tag

npmv5.0.14

TravelTag er en komponent for å vise noe om en reise

Props
LabelPlacement

Komponenter

TravelTag

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
onClose?(() => void) undefined

Callback som kalles for når man skal lukke TravelTag-en

children?ReactNode

Innholdet inne i TravelTag-en

className?string

Ekstra klassenavn

alert?"none" | "error" | "warning" | "info" none

Legger til et Valideringsikon i TravelTagen for å signalisere avvik, informasjon e.l.

transport?"bus" | "metro" | "air" | "tram" | "rail" | "water" | "carferry" | "bike" | "scooter" | "foot" | "car" | "taxi"

Legger til farge og ikon tilpasset valgt transportmiddel

label?ReactNode

Element ved siden av eller under TravelTag.

labelPlacement?"bottom" | "right" right

Posisjonen til label-en i forhold til TravelTag-en

Om du ønsker at man skal kunne lukke / fjerne en TravelTag, kan du sende inn en onClose-callback funksjon.

Rediger denne siden på Bitbucket