Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Sidemeny

Sidenavigasjon hjelper brukeren å flytte mellom sider og lokalisere seg i applikasjonen.

Komponenter

SideNavigation

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
classNamestring

Ekstra klassenavn

size"small" | "medium" 'medium'

Størrelse på menyen

<SideNavigation /> beskriver en meny, både på øverste nivå, eller som barn av et <SideNavigationItem />. De kan være store eller små, og brukes inni en <SideNavigationGroup /> eller som en standalone meny.

SideNavigationItem

NavnTypePåkrevd?Beskrivelse
activeboolean

Om meny-elementet er det som er aktivt

as"symbol" | "object" | "a" | "abbr" | "address" | "area" | "article" | "aside" | "audio" | "b" | "base" | "bdi" | "bdo" | "big" | "blockquote" | "body" | "br" | "button" | "canvas" | ... 157 more ...

HTML-elementet eller React-komponenten som rendres

classNamestring

Ekstra klassenavn

disabledboolean

Om meny-elementet er deaktivert

onClick((e: MouseEvent<Element, MouseEvent>) => any)

Callback for når man klikker på meny-elementet

forceExpandSubMenusboolean

Sett til true om du vil tvinge alle sub-menus til å rendre barna sine. Typisk for å vise søkeresultater

<SideNavigationItem /> er et menypunkt, og er typisk en lenke. De kan inneholde en label, eller en sub-meny.

SideNavigationGroup

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
defaultOpenboolean false

Skal menygruppen være ekspandert by default? Kun relevant om komponenten ikke er kontrollert

openboolean

Er menyen åpen?

onToggle(() => void)

Kalles når menygruppen åpnes eller lukkes

classNamestring

Ekstra klassenavn

childrenReactNode

Menyen som skal grupperes

titleReactNode

Overskriften til menyen

<SideNavigationGroup /> brukes til å gruppere deler av menyen sammen.

Variasjoner

Meny med ikoner

Kompakt meny

Kompakt meny med ikoner

Gruppert meny

Gruppert kompakt meny

Retningslinjer

Når skal komponenten brukes?

<SideNavigation /> er anbefalt å brukes hvis applikasjonen krever en global navigasjon over mer enn fem sider. Navigasjonsmønsteret støtter opptil to nivåer av navigasjon (Nivå 1 og Nivå 2), men det er ikke nødvendig for hvert navigasjonselement å ha samme antall navigasjonsnivåer. Ytterligere et nivå over dette kan legges til ved å benytte Horizontal Navbar i tillegg. Konvensjonen for denne typen meny er å vise dem på venstre side.

Variasjoner

<SideNavigation /> komponenten finnes både med og uten ikon. Ikoner på et <SideNavigationItem /> skal kun benyttes på nivå 1. Komponenten er tilgjengelig i normal og kompakt versjon. Den kompakte versjonen er utviklet for å tilby enkel oversikt og unngå overdreven scrolling hos våre proffbrukere, nå som mange av Enturs applikasjoner har fått mer innhold.

Noen applikasjoner kan trenge en mer avansert menystruktur. I de tilfellene kan man bruke SideNavigationGroups til å gruppere menyvalg sammen. Idéen med disse er å kunne tilby en logisk strukturering og forenkle navigasjon i et ellers uoversiktlig innhold. Menygruppene kan kollapses, men man kan selv velge om alle (eller noen av dem) skal være åpne til å begynne med. Hver menygruppe skal helst kun ha ett nivå under seg; unngå nøstede undermenyer i menygruppen.

Inaktive elementer

Om man ønsker å synliggjøre at en lenke finnes, men er utilgjengelig av en eller annen grunn, kan man gjøre et menyelement "disabled". Dette er noe man helst ikke skal gjøre, siden det ikke er noen god måte å fortelle brukeren hvorfor elementet ikke er tilgjengelig for dem. Vurder heller å fjerne elementet fra listen.