Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Breadcrumbs

npmv3.4.2

Breadcrumbs er en navigasjonskomponent som viser hvor man er i navigasjonshierarkiet, og hvordan man navigerer seg tilbake.

Komponenter

BreadcrumbNavigation

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
aria-labelstring 'Brødsmulesti'

Label for brødsmulestien.

childrenstring | number | boolean | {} | ReactElement<any, string | ((props: any) => ReactElement<any, string | ... | (new (props: any) => Component<any, any, any>)> | null) | (new (props: any) => Component<any, any, any>)> | ... 4 more ...

En liste med BreadcrumbItem-er

<BreadcrumbNavigation /> er en wrapper-komponent som brukes rundt <BreadcrumbItem />-komponenter for å lage en komplett brødsmulesti.

Merk at du kun kan sende inn <BreadcrumbItem />s som children til denne komponenten for at den skal fungere som forventet.

BreadcrumbItem

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
as"symbol" | "object" | "a" | "abbr" | "address" | "area" | "article" | "aside" | "audio" | "b" | "base" | "bdi" | "bdo" | "big" | "blockquote" | "body" | "br" | "button" | "canvas" | ... 160 more ... "a"

Komponenten som rendres

childrenstring | number | boolean | {} | ReactElement<any, string | ((props: any) => ReactElement<any, string | ... | (new (props: any) => Component<any, any, any>)> | null) | (new (props: any) => Component<any, any, any>)> | ... 4 more ...

Teksten som vises

classNamestring | ComponentProps<E>[string]

Ekstra klassenavn

isCurrentboolean | ComponentProps<E>[string]

True om sist i listen. Settes automatisk av BreadcrumbNavigation-komponenten

<BreadcrumbItem /> lager en lenke i brødsmulestien. Du sender inn navnet på siden som children, og lenken som href. For å fungere som forventet må de wrappes inne i en <BreadcrumbNavigation />-komponent.

Retningslinjer for bruk

Breadcrumbs er en navigasjonskomponent som viser hvor man er i navigasjonshierarkiet. Bruk breadcrumbs når applikasjonen din har flere nivåer i navigasjonshierarkiet. Med denne komponenten kan du hjelpe brukerne med å navigere raskt mellom disse nivåene. Breadcrumbs er ikke nødvendig hvis applikasjonen din kun har ett navigasjonsnivå.

Rediger denne siden på Bitbucket