Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Breadcrumbs

Breadcrumbs er en måte å navigere mellom forskjellige sider i en dyp sidestruktur på.

Komponenter

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
aria-labelstring 'Brødsmulesti'

Label for brødsmulestien.

childrenReactElement<any, string | ((props: any) => ReactElement<any, string | ... | (new (props: any) => Component<any, any, any>)> | null) | (new (props: any) => Component<any, any, any>)>[] | ... 6 more ... | (ReactElement<...>[] & ReactPortal)

En liste med BreadcrumbItem-er

<BreadcrumbNavigation /> er en wrapper-komponent som brukes rundt <BreadcrumbItem />-komponenter for å lage en komplett brødsmulesti.

Merk at du kun kan sende inn <BreadcrumbItem />s som children til denne komponenten for at den skal fungere som forventet.

NavnTypePåkrevd?Beskrivelse
as"a" | ComponentClass<{}, any> | FunctionComponent<{}>

Komponenten som rendres

childrenReactNode

Teksten som vises

classNamestring

Ekstra klassenavn

isCurrentboolean

True om sist i listen. Settes automatisk av BreadcrumbNavigation-komponenten

<BreadcrumbItem /> lager en lenke i brødsmulestien. Du sender inn navnet på siden som children, og lenken som href. For å fungere som forventet må de wrappes inne i en <BreadcrumbNavigation />-komponent.