Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Button

npmv2.7.3

Knapper lar brukerne gjøre handlinger og ta valg med et klikk.

Props
Width

Komponenter

PrimaryButton

Denne komponenten har ingen props

SecondaryButton

Denne komponenten har ingen props

SuccessButton

Denne komponenten har ingen props

NegativeButton

Denne komponenten har ingen props

TertiaryButton

Denne komponenten har ingen props

Button

Denne komponenten har ingen props

<Button /> er grunn-komponenten som lar deg lage de andre knappene. Du vil typisk bruke en av de andre komponentene direkte.

ButtonGroup

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
childrenReactNode

To eller flere Button-komponenter

classNamestring

Ekstra klassenavn

asstring | ComponentClass<any, any> | FunctionComponent<any> "div"

HTML-elementet eller React-komponenten som lages

Om du skal ha flere knapper ved siden av hverandre, bør du wrappe dem i en <ButtonGroup />. Dette gir deg riktig avstand mellom knappene.

Retningslinjer for bruk

Varianter

Positive (Svært høyt prioritert):

Indikerer en vellykket eller positiv handling. Brukes som “call to action” for svært høyt prioriterte handlinger. Hovedregelen her er kun én action knapp per side. Knappen kan brukes for handlinger som f.eks Betal, Godkjenn osv.

Primary (Høy prioritet):

Brukes kun til primær handlinger som har høyt prioritert på en side. Det bør ikke være mer enn én slik knapp per side eller visning. Kan brukes for handlinger som f.eks Lagre, Send, Gå videre osv.

Secondary (Middels prioritet):

Subtil variant som brukes til å indikere en sekundær handling som komplimenterer en primær handling. Middels prioriterte handlinger og dersom man ikke ønsker at den skal være i fokus eller for å redusere visuell støy når det er mange handlinger av like stor prioritet på siden.

Negative:

Indikerer en fare eller potensielt negativ handling. Brukes kun for å advare brukeren mot handlinger som kan føre til negative konsekvenser som f.eks Slett, Fjern, Avbryt osv. Slike handlinger må alltid bekreftes.

Tertiary

Tertiary brukes på steder hvor de andre knappevariantene bruker for stor plass, og en mindre knapp er nødvendig. Alternativt kan man også bruke ActionChip for dette behovet, men tertiærknappen finnes som et alternativ til den.

Knapp med ikon og tekst

Når navngivingen på knappen ikke er tydelig nok, kan man vurdere å bruke ikoner i knapper for å kommunisere tydeligere hva knappen gjør. Ikoner er alltid sammen med en tekst.

Størrelser

Standardstørrelsen på våre knapper er “medium”. Men man kan vurdere å bruke “large” som har en større høyde, dersom man trenger knapper med mer oppmerksomhet.


Høyde:
44px
Min-Width:
152px
Høyde:
60px
Min-Width:
188px

Prinsipper

Kort oppsummert: Unngå inaktive knapper så godt det lar seg gjøre.

Innafor
  • Aktiv knapp som validerer (når man klikker på den) erstatter bruk av disabled (inaktiv) knapp
  • Validering av påkrevde felter skal skje underveis i skjema, men først når man går ut av inputfeltet
  • Hvis man ikke går inn i feltet vil validering først komme når man validerer siden (ved f.eks å klikke “lagre” eller lignende). Det gjelder også for felter som validerer mot baksystemer
Uttafor
  • Inaktive knapper bør unngås fordi den skaper vanligvis en elendig brukeropplevelse og utelukker mange mennesker med funksjonshemninger
  • Når du ved et uhell klikker på dem, får du ingen konkret tilbakemelding
  • Irritasjonsmoment, brukeren skjønner ikke hva knappen sier eller hvorfor den ikke er klikkbar
Rediger denne siden på Bitbucket