Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Popover

Popover kan brukes for å gi en flytende boks for ekstra funksjonalitet.

Komponenter

Popover

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
childrenReactNode

Innholdet i Popover

placement"auto" | "auto-start" | "auto-end" | "top" | "bottom" | "right" | "left" | "top-start" | "top-end" | "bottom-start" | "bottom-end" | "right-start" | "right-end" | "left-start" | "left-end" "bottom-start"

Plasseringen av Popover