Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Copyable text

npmv0.11.2

Copyable text er en knapp som kopierer innholdet dens til utklippstavlen.

Komponenter

CopyableText

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
classNamestring

Ekstra klassenavn

childrenstring

Tekstinnhold som vises og kopieres

successHeadingstring Kopiert!

Overskrift i toast-varselet

successMessagestring Innholdet ble kopiert til utklippstavlen.

Bekreftelsesmelding i toast-varselet

OBS: Hvordan bruke komponent med toast

Denne komponenten benytter toast-varsling og vil ikke fungere uten en ToastProvider-wrapper.

Les mer om hvordan du bruker ToastProvider og toast generelt under Alert sin dokumentasjonside.

Retningslinjer for bruk

Copyable text passer fint i situasjoner der brukeren trenger tilgang på kommandoer eller tokens fra Entur i eget arbeid og det er sannsynlig at bruker ellers ville kopiert innholdet til utklippstavlen manuelt.

Dette vil sannsynligvis være mest nyttig i utviklerportalen o.l. der brukeren kan ha nytte av ulike innstallasjonskommandoer – slik man også finner her på dokumentasjonsiden for designsystemet. Visse tilfeller kan likevel tilfalle vanlige sluttbrukere, eksempelvis hvis brukeren trenger å bruke en lengre tekstlig kode.

Rediger denne siden på Bitbucket