Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Badge

npmv1.10.2

Badge brukes for å indikere status eller informere om elementer som kan kreve brukerens oppmerksomhet og som de bør ta hensyn til.

1
Props

Komponenter

Badge

Denne komponenten har ingen props

Retningslinjer for bruker

Badge brukes for å indikere status eller informere om elementer som kan kreve brukerens oppmerksomhet og som de bør ta hensyn til.

Badges kan gi melding om advarsler, bekreftelser eller om noe er feil. Vi kan for eksempel bruke badges for å indikere at en billett er utløpt, et forfalt eller betalt beløp, utdatert oppgjør eller avvik i en liste eller tabell etc.

Eksempel

Rediger denne siden på Bitbucket