Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Badge

Badge brukes for å vise tilstanden eller mengden av noe, plassert relativt nært til den relevante informasjonen.

Meldingene dine

Komponenter

Badge

NavnTypePåkrevd?Default-verdiBeskrivelse
as"symbol" | "object" | "a" | "abbr" | "address" | "area" | "article" | "aside" | "audio" | "b" | "base" | "bdi" | "bdo" | "big" | "blockquote" | "body" | "br" | "button" | "canvas" | ... 157 more ... "span"

Elementet som wrapper badgen

classNamestring

Ekstra klassenavn

childrenReactNode

Elementet som badge vil legges relativt til

variant"success" | "warning" | "primary" | "danger"

Hvilken type badge man vil ha

showZeroboolean false

Om 0 skal vises

maxnumber ++

Hva som er høyeste tallet før det legges på “+”