Gå til hovedinnhold
KOM I GANG

Merkevareplattform

Vi ønsker at mål, visjon og verdier til Entur skal være synlige og tilstede i brukeropplevelsen til våre kunder.

Formål

Kobler kollektiv-Norge sammen slik at det blir enkelt å planlegge, kjøpe og reise kollektivt.

Visjon

I samarbeid om enkle, bærekraftige reiser.

Verdier

Tilstede, utforskende, raus, nyttig og med integritet

For de reisende

skal vi gjøre det enklere å velge kollektivt.

For reisetilbydere

skal vi levere en konkurransedyktig plattform for deres vediskapning.

For samfunnet

skal vi få flere til å reise kollektivt.

Hva betyr verdiordene for våre produkter og flater?

Tilstede

Språket skal forstås av mannen i gata. Ikke svevende. Ikke stammespråk. UX tilpasset brukere og situasjon, også til forhold og tilbud utenfor Østlandet. Riktig informasjon til riktig tid og sted; “Det du trenger, når du trenger det”.

Raus

Vi vil gjøre hverdagen til kundebehandlere triveligere, vi ønsker at operatørene skal lykkes med sitt oppdrag og vi vil gjøre det enklere for de reisende å velge kollektivt. Med vennlige feilmeldinger, gode beskrivelser og illustrasjoner skal vi lage en myk innpakning av teknologien.

Utforskende

Teste ut nye teknikker for brukergrensesnittet - ikke alltid hvile på konvensjoner. Utforske ny teknologi for fremoverlente og eksperimentelle løsninger.

Nyttig

Oversiktlig og enkelt. Gjemme kompleksitet og bruke smartness for å forenkle og kunne ta vekk funksjonalitet. Smart overvåking i stedet for innstillinger og administrasjon, men tilby beviste valgmuligheter når det trengs. Være hjelpsomme og gjøre det umulig å gjøre feil.

Med integritet

Designet må følge en rød tråd, og få oss til å fremstå som troverdige og tillitsvekkende.

Hva betyr verdiordene for hvordan vi jobber?

Tilstede

Gjøre målinger og analyser av bruk, alltid søke etter å forstå brukerne. Velge kanaler for tilbakemeldinger og brukertesting tilpasset produkten/tjenesten. Se Brukertesting for mer info.

Raus

Ha en raushetskonto - sette av tid til ekstra finpuss som gjør brukeropplevelsen bedre og fikse det som er klønete. Vise at vi lytter til brukerne og tar tilbakemeldingene deres på alvor, og gjør ting med løsningene våre på grunn av deres innspill.

Utforskende

Ta oss tid til disruptive prosesser. GV designsprinter for innovasjon innen egnet tema. Brukertesting for fot i bakken og ny retning. Ikke være redd for å vise uferdig arbeid, og eksponere beta-funksjonalitet i løsningene.

Nyttig

Samarbeide på tvers av team der det er mulig og hensiktsmessig. Se etter slike muligheter til læring og verdiskaping.

Med integritet

Være kritisk til ny funksjonalitet - vite at det gir nytte før det implementeres. Vurdere ønsker og innspill som gir økt kompleksitet nøye. Bruke tid på å forstå problemet og løse det på riktig nivå.

Rediger denne siden på Bitbucket