Gå til hovedinnhold
KOM I GANG

Brukergrupper

Enturs tjenester har to hovedbrukergrupper; reisetilbydere på den ene siden og de reisende på den andre. I mange tilfeller vil situasjon være en faktor som spisser behovsbeskrivelsen.

Reisetilbydere

Reisetilbyderne er våre samarbeidspartnere, som bruker Enturs systemer til å formidle sitt reisetilbud til de reisende. Det er viktig at våre tjenester er funksjonelle og gode slik at partnere enklest mulig får lagt inn korrekt data. Tjenestene Entur leverer må være presise og til å stole på for at partnere skal ha tillit til at Entur på en trygg og god måte videreformidler produkter til deres kunder - og til alle seskaper og utviklere som vil benytte disse dataene i egne tjenester.

Samarbeidspartnere med ulike behov

Fylkeskommuner er ofte små aktører med få resieruter, avgaganger og billettilbud. Fylkeskommunen har ofte få ansatte som jobber med det administrative og det er viktig at Entur sine tjenester ikke kompliserer arbeidshverdagen mer en nødvendig. Selv om fylkeskommunen er små aktører så kan de ha kompliserte produkter som løsningen vår skal støtte. F.eks. så kan bussbilletter ha rabatter ved bruk av båt i reisen eller ha egne avtaler med nabofylker.

Nasjonale selskaper er ofte store aktører med mange behov. De kan tilby mange ulike typer ruter som kan inkludere tog, buss og båt, ha stort rutetilbud og kompliserte produkter. Aktørene som drifter tog benytter seg av Entur sin løsning for mobil terminal (lar konduktør selge billetter på tog) og løsning som lar konduktørleder følge opp deler av regnskapet til deres konduktører.

Reisende

Entur skal levere tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe sømløse reiser på tvers av alle reisetilbydere i Norge.

De reisende er ikke en homogen gruppe, og enkeltindidiver vil heller ikke kunne deles inn i tradisjonell måte med personas og personavhengige behov - vi har siden lengst slått fast at det er situasjonen man er i, og ikke personen som man er, som avgjører hvilke behov man har.

Interne brukere

Mange av systemene vi lager i Entur benyttes av våre egne ansatte, f.eks. ESS (nytt navn kommer) som benyttes av kundebehandlere på Enturs Kundesenter og på betjente stasjoner. Her er likhet med kundeflatene i app og på web viktig, slik at en kundebehandler enkelt kan hjelpe kunder med reiser og billetter. Også systemer som Entur Partner har en intern brukergruppe, når folk hos oss hjelper reisetilbydere med dataforvaltning. Gjenbrukbare produkter (widget, SDK’er, API’er) sikrer funksjonslikhet og gjenkjennbarhet på tvers av systemer og gir trygghet og forståelse.

Brukerhistorier

Man bør forsøke å bruke situasjonsbehov i formulering av brukerhistorier, i steden for personas. Noen ganger holder det med standardkategoriene ‘som en utvikler’ , ‘som en kundebehandler’ eller ’som en reisende’, men når det er til hjelp for å presisere behovet kan ‘som en reisende’ bli til ‘som en togpendler’.

Rediger denne siden på Bitbucket