Gå til hovedinnhold
KOM I GANG

Arbeidskultur

Slik ønsker vi å jobbe sammen i Entur; brukerorientert, tverrfaglig, smidig og innsiktsbasert med fokus på kontinuerlig forbedring.

Brukerorientert

Vi må designe og utvikle for dem som skal benytte produktet, enten det er en kollektivreisende, en kundebehandler, en fylkeskommune eller et kollektivselskap (mer om brukergrupper her). Hva er egentlig behovet til brukeren og hvilket problem skal vi løse?

Vet vi hvordan tjenesten skal benyttes? Har vi skisser eller annet materiale fra innsiktsfase? Hvis tjenesten kan piloteres via Enturs egne kanaler, kan vi teste ut, forbedre og kvalitetssikre tjenestene før eksterne skal ta dem i bruk. Alternativt finne andre måter å teste underveis før vi leverer.

Tverrfaglig

De aller fleste leveranser er avhengig av andre team for å levere en ende-til-ende funksjonalitet. En kort introprat med alle berørte team og sikring av at noen leder fremdrift for totalleveransen/tjenesten må være på plass før oppstart. Kanksje er det hensiktsmessig å opprette en egen slackkanal for tjenesten (f.eks. #talk_personalbillett)? Ved behov settes det opp jevnlige avsjekker i hele gruppa (f.eks.10 min en gang i uken).

Som team må vi også ha strategier for å jobbe med design og utvikling i parallell, og sikre iterering på design og funskjonalitet i utviklingsprosessen.

Smidig og innsiktsbasert med fokus på kontinuerlig forbedring

Hva er det minste vi kan levere, som allikevel gir en verdi for en bruker? Kan vi teste at det som leveres på API-nivå også gir en verdi for våre kunder? Vi kan f.eks. lage en pilot av en smalere tjeneste? Hva vil vi oppnå med en slik MVP og hvordan skal vi måle det?

Når vi jobber smidig må vi alltid prioritere forbedringer av MVP kontra ny funksjonalitet. Her kan vi bruke data og brukertesting for å gjøre riktige prioriteringer. Kanskje kan hypotesedrevet utvikling bidra til at vi raskt får data på om vi er på riktig vei og lager en løsning som vil fungere?

Standardisering for nasjonalt enhetlige løsninger

Vil dette fungere for alle aktører innenfor en modalitet/transporttype (f.eks. alle sparkesykkelaktører eller togoperatører eller samkjøringstjenester på tvers av ulike forretningsmodeller)? Vil dette fungere nasjonalt? Er løsningen like god for Nordland som for Akershus?

Hvis vi er tidlig ute med å definere standarder vil vårt arbeid være gunstig for aktørene i bransjen på lang sikt.

Rediger denne siden på Bitbucket